Çözüm Odaklı Terapi - Evliliğinizi İyileştirecek Bir Yaklaşım

İstisnalar bularak evlilikteki zorluklarınıza çözüm bulun.
İstisnalar bularak evlilikteki zorluklarınıza çözüm bulun. | Kaynak

Çözüm Bulma

Çözüm odaklı terapi, evliliğinizde zaten işe yarayan şeylerden daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Terapist, problem yokken 'istisnalar' bulmanıza yardımcı olabilir. O zaman bu istisnaları gelecekteki çözümlere giden yollar olarak kullanabilirsiniz.

Aslında, terapistle ilk telefon görüşmenizde, randevuyu ayarladığınızda çözüm bulmak başlar. Çözüm odaklı bir terapist, sizi hedeflerinizi ve evliliğiniz için nasıl bir değişiklik olacağını düşünmeye teşvik edecektir. Bu, ilişkinizdeki sorunların çözümlerini düşünmeye başlamanıza yardımcı olacaktır.

Sağlıklı, tatmin edici bir evlilik ilişkisi geliştirmek için iyi iletişim çok önemlidir. Çözüm odaklı terapi, katılım ve dinleme becerilerinizi geliştirmenize ve böylece iletişim kalıplarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir.Aşağıdaki videoda, terapist ve yazar Yvonne Dolan, çözüm odaklı terapiye ve etkinliğine ilişkin kısa bir genel bakış sunmaktadır.

Çözüm Odaklı Terapiye Genel Bakış

Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg, neyin işe yaradığını ve ortaya çıkan çözüm sekanslarını belirlemeye odaklanan modelin ana savunucularıdır.

Çözüm odaklı terapi, küçük değişikliklerin genellikle ilerlemeyi etkilemek için gerekli olduğunu varsayar, çünkü değişiklikler bir dalga etkisi yaratma eğilimindedir. Bu nedenle odak noktası, çözümler öneren 'istisnalar'dır.

Elliott Connie kitabında, Çözüm Odaklı Evlilik, çözüm odaklı terapinin geleneksel terapiden farklı olduğunu ve 'hastaları belirli bir sorunu ortadan kaldırmak yerine arzu ettikleri geleceği yaratmaya davet ettiğini' açıklıyor. Bu nedenle yaklaşım, genellikle yaklaşık sekiz seanslık kısa vadeli bir yaklaşımdır ve bir problem odağı olmaktan çok çözümleri vurgular. Bu yaklaşımda endişe, değişimdir.

Terapinin başlangıcından itibaren terapist, çiftle terapötik bir konuşmaya katılarak, onları çözümler üzerinde düşünmeye ve olumlu değişiklik belirtileri aramaya teşvik eder. Çözüm bulma veya istisna arayışları seanslar boyunca devam eder.

Mucize sorusu, çözüm odaklı terapide kullanılan önemli bir stratejidir. Çözüm odaklı terapinin yaratıcılarından Steve de Shazer tarafından geliştirilmiştir. Hedef belirleme sorusudur ve müşterilerin tercih ettikleri bir gelecek için hedefler belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılır. Aşağıdaki video, mucize sorununun tedavide nasıl kullanıldığını gösteriyor.

Mucize Sorusunu Kullanmak

Çözüm Odaklı Terapi Kullanan Bir Vaka Senaryosu

Evliliklerindeki iletişim modellerini iyileştirmesi gereken Mary ve John'u düşünün. İletişimi geliştirmek birçok nedenden dolayı önemlidir. Bu, çiftin mali durumlarının nasıl yönetileceği konusunda birlikte karar vermesini ve paylaşmasını kolaylaştırabilir. Bu, evlilikteki tüm mali kararları kontrol eden bir eşe karşı koruma sağlayabilir.

Özetlenen adımlar, çözüm odaklı terapide çözüm bulmak ve evlilik ilişkilerini geliştirmek için kullanılan stratejileri anlamanıza yardımcı olacaktır.

1. Hedefleri Belirleme

Hedeflerin belirlenmesi, ilk seansta Mary ve John için önemli odak noktasıydı. Terapist, danışmanlığa son verme kriterlerini netleştirmek için onlarla işbirliği yaptı. Bu, değişim sürecine ve geleceğe çiftin dikkatini çekmeye yönelik çeşitli sorular aracılığıyla yapıldı.

Bu ilk seanstan itibaren, terapist 'problem konuşmasından' uzaklaşmaya ve diyaloğu stratejik olarak yeniden şekillendirmeye çalıştı: 'İlişkinizle ilgili hala neyi seviyorsunuz?' Burada terapist istisnalar, sorunun evliliklerini yönetmediği zamanlar ve ilişkilerinde geliştirebilecekleri güçler arıyordu.

Terapist ayrıca, çiftin evliliklerini derecelendirmesine yardımcı olmak ve değişime olan bağlılıklarını değerlendirmek için ölçeklendirme soruları kullandı. Ek olarak, çiftin hedeflerini belirlemesine yardımcı olmak için ölçeklendirme teknikleri kullanıldı. Örneğin, hem Mary hem de John, bütçeyi birlikte belirlemeye başlarlarsa iletişim seviyelerinin 10'luk bir ölçekte 3'ten 6'ya çıkacağını söylediler.

Sorunlu konuşmadan çözüm üreten çözüm odaklı konuşmaya geçin.
Sorunlu konuşmadan çözüm üreten çözüm odaklı konuşmaya geçin. | Kaynak

2. Neyin Değiştiğini Belirleme

Mary ve John ile ikinci ve sonraki oturumlar iki alan etrafında toplandı. İlk odak alanı terapistin çifte şu soruyu sormasıyla başladı: 'Son seanstan bu yana ne değişti veya daha iyi gitti?' Bu soru, seansların yönünü ve tonunu belirlemek için çiftin zihnini çözüm ve istisnalara odaklamayı amaçladı.

O seansta, çiftlerin tepkileri olumlu değişikliklerin gerçekleştiğini gösterdi ve terapist, Mary ve John tarafından özetlenen değişiklikleri destekledi. Dahası, terapist çifte bu değişikliklerin anlamlı ve anlamlı olduğunu görmeleri için yardım etmeye çalıştı. Çiftten daha fazla ayrıntı isteyerek değişiklikleri vurgulamak için adımlar atıldı.

Terapist, çifti cevaplarında spesifik olmaya teşvik ederek bu değişiklikleri pekiştirmeye çalıştı. Ayrıca, değişiklikleri devam ettirmek ve gelecekteki değişikliklerin üzerine inşa etmek için çiftin ne yapması gerektiği hakkında sorular sordu.

Hadi Konuşalım!

İstediğiniz geleceğe dair net bir vizyona geçin ve ilişkinizdeki iletişimi geliştirin
İstediğiniz geleceğe dair net bir vizyona geçin ve ilişkinizdeki iletişimi geliştirin | Kaynak

3. Ödevi Gözden Geçirme

Bu oturumlardaki ikinci odak, önceki haftanın ev ödevlerini gözden geçirmeye odaklandı. Çiftin görevleri, istisnaları tekrar etmelerine ve olanları gözlemlemelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Amaç, istisnalar yaşadıkları sırada Mary ve John'u yaptıkları her şeye devam etmeye teşvik etmekti.

Çift, ikinci seansta verdikleri ödevin bir bölümünü tamamlamadı. Ayın bütçesini planlarken birlikte çalışmalarını gerektirdiği için bunu zor bulduklarını açıkladılar. Terapist, bir sonraki seans için ev ödevini çifte yeniden verdi. Etkili iletişim ve müzakere gerektiren ekip çalışmasına vurgu yapıldı. Bu, diyalog ve uzlaşma yoluyla bütçedeki kalemlerin önceliklendirilmesi ile sonuçlanacaktır.

Terapist daha sonra çiftin ilişkilerindeki bu yeni adıma olan bağlılığını ölçmek için ölçeklendirme tekniklerini kullandı. Mary ve John değişmeyi, buna bağlı kalmayı ve hatta çabalarını geliştirmeyi taahhüt edebilirler mi? Her ikisi de bağlılık seviyesinin 10 olduğunu söyledi. Bu, bağlılığın çiftin sorunlarını çözmek için kullanmaya devam ettiği kaynaklardan biri olduğunu gösterdi.

İlişkinizde sizi daha fazla samimiyete götüren değişikliklere dikkat edin.
İlişkinizde sizi daha fazla samimiyete götüren değişikliklere dikkat edin. | Kaynak

Çözüm Odaklı Terapide Önemli Sorular

Oturumlar Özel Sorular Hedefler
Oturum öncesi Çiftin hedefleri hakkında düşünmeye başlaması istenir Hedefler belirleyin - değişikliğin nasıl görüneceğini belirleyin
Sezon 1 Artık danışmanlığa ihtiyacın olmadığını ne zaman anlayacaksın? SMART'a özgü, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, bir zaman çerçevesi içinde belirlenen hedefler belirleyin; pozitif odaklı
Ölçeklendirme sorusu: 'Şimdi neredesin'?
İstisna sorusu: 'Sorunun oluşmadığı bir zamanı söyleyin mi?'
Mucize Soru: 'Farz edin ki uyurken bir mucize olur, ne farklı olabilir?'
2. Oturumlar ve sonrası İkinci seans: 'İlk seanstan bu yana daha iyi ne oldu?' Gerçekleşen olumlu değişiklikleri belirlemek ve güçlendirmek
Pekiştirme sorusu: 'Gelecekte yapmaya devam etmek isteyeceğiniz yararlı şeyler nelerdir?' Meydana gelen yararlı davranışları belirleyin ve bunlara devam edin

4. Son Oturum

Son seans olan 5. seansta çift, müdahalenin nasıl gittiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlişkilerinde iletişimin geliştiğini ve bunun daha fazla yakınlık ve evlilik doyumu ile sonuçlandığını bildirdiler.

Buna ek olarak, çift nihayet birlikte finansmanı planlamaya başlamıştı ve bu, aile yaşamlarının diğer birçok alanında olumlu bir dalgalanma etkisi yarattı. İlişkilerindeki değişim sürecine ve özellikle mali durumları konusunda birbirleriyle iletişim kurmaya devam etmek için güçlü bir bağlılık ifade ettiler.

Mary ve John şimdi durumlarına uygulanabilir çözümler geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları seferber ediyorlardı. Ancak, terapistin birkaç seans daha devam etmesi dileğiyle dile getirildi. Çözümlerin ne olduğunu ve bunları nasıl başaracaklarını öğrenmiş olsalar da, terapistin rehberliğine daha çok ihtiyaç duyduklarını düşündüklerini belirttiler.

Çözüm Odaklı Evlilik Terapisinin en çok nesini seviyorsunuz?

  • Çiftler ilk seanstan hedefler belirler
  • Soruna değil çözüm bulmaya odaklanır
  • Adımları takip etmek kolaydır
  • Kısa vadeli, yaklaşık sekiz seans
  • Çift istisnalar üzerine inşa ediyor
  • Ödev, oturumlarda öğrenilenleri pekiştirir
  • Takip seansları nüksetmeyi önlemeye yardımcı olabilir

Takip Oturumları

Çiftin isteğine yanıt olarak, terapist iki takip seansı planladı. Bu seanslarda terapist, çiftin ruhani kaynaklarının değişim sürecini nasıl geliştirebileceği alanları araştırdı. Örneğin çift, yerel kiliselerinde çiftlerin hizmetine katılmaya karar verdi. Ayrıca, çiftin danışmanlık kazanımlarını korumasına yardımcı olmak için, 'Şu anda ne yapıyorsun, bundan bir yıl sonra hala yaptığından emin olmak için?' Gibi özel sorular soruldu.

Bu sorular, Mary ve John'un neyi başardıklarına ve devam etmek istediklerine odaklanmalarına yardımcı olmayı amaçladı. Terapist, çiftin kazançlarını sürdürmek için bir plan geliştirmesine yardımcı oldu. Bu, çiftin ilerlemeye devam etmek için kullanmak istediği belirli önlemlerin tanımlanmasını ve ilişkilerinde belirli alanlarda gelişmelerine yardımcı olacak okuma önerilerini içeriyordu.

Referanslar ve İleri Okuma

Oliver, G., Hasz, M. ve Richburg, M. (1997). Hıristiyan danışmanlığında Kısa Terapi yoluyla değişimi teşvik etmek. Eugene, OR: Wipf ve Stock Yayıncıları.

Walter, J. ve Peller. J. (2000). Kısa Terapiyi Yeniden Yaratmak: Tercihler ve olasılıklar. New York, NY: W. W. Norton & Company